Χρόνιος Βήχας

Χρόνιος Βήχας

mWAmVPyt_normalΟδηγίες του ACCP για την αντιμετώπιση βήχα σε αθλητές (2016):
Cough in the Athlete: CHEST Guideline and Expert Panel Report

mWAmVPyt_normalΟδηγίες του ACCP για την αντιμετώπιση χρόνιου βήχα λόγω Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμησης (2016):
Chronic Cough Due to Gastroesophageal Reflux in Adults: CHEST Guideline and Expert Panel Report

mWAmVPyt_normalΕπαγγελματικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που συμβάλουν στην εμφάνιση χρόνιου βήχα (2016):
Occupational and Environmental Contributions to Chronic Cough in Adults: CHEST Expert Panel Report

mWAmVPyt_normalΟδηγίες του ACCP για την αντιμετώπιση χρόνιου βήχα χωρίς διεγνωσμένη αιτία (2016):
Treatment of Unexplained Chronic Cough: CHEST Guideline and Expert Panel Report

mWAmVPyt_normalΟδηγίες του ACCP για την αντιμετώπιση σωματικού συνδρόμου βήχα (2014):
Somatic Cough Syndrome (Previously Referred to as Psychogenic Cough) and Tic Cough (Previously Referred to as Habit Cough) in Adults and Children: CHEST Guideline and Expert Panel Report

mWAmVPyt_normalΚείμενο του ACCP για την ανατομία και την νευροφυσιολογία του βήχα (2014):
Anatomy and Neurophysiology of Coughing: CHEST Guideline and Expert Panel Report

mWAmVPyt_normalΟδηγίες του ACCP για την διαχείριση του χρόνιου βήχα (2014):
Overview to the Management of Cough: CHEST Guideline and Expert Panel Report

Κείμενο της ERS για το cough hypersensitivity syndrome (2014):

Expert opinion on the cough hypersensitivity syndrome in respiratory medicine