Επεμβατική Πνευμονολογία

Επεμβατική Πνευμονολογία

mWAmVPyt_normalΟδηγίες του ACCP για FNA μέσω ενδοβρογχικού υπερήχου (2016):
Technical Aspects of Endobronchial Ultrasound-Guided Transbronchial Needle Aspiration:
CHEST Guideline and Expert Panel Report

mWAmVPyt_normalΣυστάσεις του ACCP για την εκπαίδευση στην βρογχοσκόπηση ενηλίκων (2015):
Adult Bronchoscopy Training: Current State and Suggestions for the Future: CHEST Expert Panel Report

esge50jRzjtNa6_normalests_logo50Κοινές οδηγίες των ESGE / ERS / ESTS για την χρήση ενδοβρογχικού και οισοφαγικού υπερήχου για την διάγνωση και την σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα (2015):
Combined endobronchial and oesophageal endosonography for the diagnosis and staging of lung cancer

mWAmVPyt_normalΚείμενο του ACCP για την αναισθησία, την αναλγησία και την καταστολή κατά την βρογχοσκόπηση ενηλίκων (2011):
American College of Chest Physicians Consensus Statement on the Use of Topical Anesthesia, Analgesia, and Sedation During Flexible Bronchoscopy in Adult Patients