Καρκίνος Πνεύμονα

Καρκίνος Πνεύμονα

Οδηγίες του National Comprehensive Cancer Network (NCCN) για τον μικροκυτταρικό και νευροενδοκρινικούς Καρκίνους Πνεύμονα. NCCN Small Cell Lung Cancer Guidelines v.2.2017

Οδηγίες του National Comprehensive Cancer Network (NCCN) τον προληπτικό έλεγχο για τον Καρκίνο του Πνεύμονα. NCCN Lung cancer screening v.1.2017

Οδηγίες του National Comprehensive Cancer Network (NCCN) για τον μη-μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα. NCCN Non Small Lung Cancer Guidelines v.3.2017

jRzjtNa6_normalΚείμενο της ERS για τον προληπτικό έλεγχο για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (2015):
Lung cancer screening

92463847ddc2462b8e42f4da947217cf_normalmWAmVPyt_normalAn ATS/CHEST Statement: Implementation of Low-dose CT Lung Cancer Screening (2015)

92463847ddc2462b8e42f4da947217cf_normalAn ATS Statement: Research Framework for Pulmonary Nodule Evaluation and Management (2015)

92463847ddc2462b8e42f4da947217cf_normalmWAmVPyt_normalAn ATS/ACCP Policy Statement: Components necessary for lung cancer screening (2014)

92463847ddc2462b8e42f4da947217cf_normaljRzjtNa6_normalAn Official ATS/ERS Statement: The Role of the Pulmonologist in Lung Cancer (2013)

 

mWAmVPyt_normalΟδηγίες του ACCP για την διάγνωση και αντιμετώπιση του Καρκίνου του Πνεύμονα (2013):
Diagnosis and Management of Lung Cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines

mWAmVPyt_normalsts_logo_refresh_1c_gold_uncoatedΚείμενο συμφωνίας του ACCP και της STS για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση ασθενών με υψηλό κίνδυνο για Μη-Μικροκυττρικό Καρκίνο του Πνεύμονα Σταδίου Ι (2012):
American College of Chest Physicians and Society of Thoracic Surgeons Consensus Statement for Evaluation and Management for High-Risk Patients With Stage I Non-small Cell Lung Cancer

icon4892463847ddc2462b8e42f4da947217cf_normaljRzjtNa6_normalInternational Association for the Study of Lung Cancer/American Thoracic Society/European Respiratory Society International Multidisciplinary Classification of Lung Adenocarcinoma (2011)