Φυματίωση

Φυματίωση

hts1

Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Θεραπεία της Φυματίωσης στους Ενήλικες στην Ελλάδα (2014), οι οποίες εκπονήθηκαν από ειδικούς και επεξεργάστηκαν από την Ομάδα Εργασίας για τη Φυματίωση- ΚΕΕΛΠΝΟ και το  ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας μπορείτε να τις διαβάσετε αναλυτικά εδώ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ