Παρουσιάσεις

Παρουσιάσεις

Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για Πνευμονολόγους, με την άδεια του pneumonologia.gr, του copdgroup.gr και άλλες ανοιχτές πηγές του διαδικτύου.