Φυματίωση

Φυματίωση

Κλινικο-ακτινολογική εικόνα της Φυματίωσης – Μ.Τουμπής

Αρχές και πρακτική εφαρμογή κλασικών μεθόδων διάγνωσης της Φυματίωσης – Σ.Καράμπελα

Εξωπνευμονική φυματίωση – Χ.Μόσχος

Φυματίωση και HIV – Χ.Μπότση

Θεραπεία Φυματίωσης Ι – Α.Παπαβασιλείου

Θεραπεία Φυματίωσης 2 – Α.Παπαβασιλείου

Πρόληψη – Λανθάσουσα φυματίωση – Ι.Αράπης

Λανθάσουσα φυματίωση και νεότερες μέθοδοι ανοσοδιάγωνσης (IGRAs) – Σ.Τσικρικά