Το Quiz της εβδομάδας 2

Το Quiz της εβδομάδας 2

Ασθενής 24 ετών εμφανίζεται για επανέλεγχο και παρακολούθηση της ήδη διαγνωσμένης κυστικής της ίνωσης. Είναι ομοζυγώτης για το F508del, και η FEV1 της είναι 1,25lt (40% της προβλεπόμενης). Η νόσος της έχει επιπλακεί ήδη με παγκρεατική ανεπάρκεια, οστεοπόρωση, αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση και κατάθλιψη. Η ασθενής είναι υψηλού να εμφανίσει ποιά από τις ακόλουθες καταστάσεις:


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ