Δημοσίευση αποτελεσμάτων της μελέτης FLAME

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της μελέτης FLAME

Δημοσιεύτηκαν στο New England Journal of Medicine τα αποτελέσματα της FLAME study που συνέκρινε την αποτελεσματικότητα του σταθερού συνδυασμού ινδακατερόλης-βρομιούχου γλυκοπυρρόνιου (μια φορά την ημέρα, 110/50 mcg) σε σύγκριση με τον σταθερό συνδυασμό σαλμετερόλης-φλουτικαζόνης (δύο φορές ημερισίως, 50/500 mcg) στην μείωση των παροξύνσεων της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν την υπεροχή του συνδυασμού ινδακατερόλης-βρομιούχου γλυκοπυρρόνιου σε μια σειρά μετρήσιμων παραμέτρων που σχετίζονται με τις παροξύνσεις, ώστε αναμένονται να έχουν επίδραση στην σύναξη των μελλοντικών κατευθυντήριων οδηγιών για την διαχείριση της ΧΑΠ.

Το πλήρες κείμενο της μελέτης είναι ελεύθερα διαθέσιμο στην σελίδα του περιοδικού.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ