Συνέδρια και Σεμινάρια Πνευμονολογικού Ενδιαφέροντος για τον Οκτώβριο 2016

Συνέδρια και Σεμινάρια Πνευμονολογικού Ενδιαφέροντος για τον Οκτώβριο 2016

30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου: 7o Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο & Παιδιατρικές Ημέρες 2016

1 – 5 Οκτωβρίου: 29th European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) Annual Congress

6 – 8 Οκτωβρίου: Comprehensive management of ventilator-dependent patient – ERS Skills Course

6 – 8 Οκτωβρίου: Interventional bronchoscopy – ERS Skills Course

7 – 8 Οκτωβρίου: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού

9 Οκτωβρίου: Εισαγωγή στην Επεμβατική Πνευμονολογία – Διάγνωση και Σταδιοποίηση του Ca πνεύμονα

14 – 16 Οκτωβρίου: 6o Συνέδριο «Ο Ογκολογικός ασθενής στην καθ΄ημέρα πράξη»

22 Οκτωβρίου: 1st International Course in Mesothelioma

22 – 26 Οκτωβρίου: CHEST 2016

27 – 29 Οκτωβρίου: Lung Cancer and Pleural Malignancies – ERS Skills Course

27 – 28 Οκτωβρίου: Thoracic ultrasound – ERS Skills Course

29 Οκτωβρίου: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μπορείτε να βρίσκετε συγκεντρωτικά όλες τις επερχόμενες εκδηλώσεις πνευμονολογικού ενδιαφέροντος εδώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ