Συνέδρια και σεμινάρια πνευμονολογικού ενδιαφέροντος Νοεμβρίου 2016

Συνέδρια και σεμινάρια πνευμονολογικού ενδιαφέροντος Νοεμβρίου 2016

4 Νοεμβρίου: 4o Κλινικό Φροντιστήριο Πνευμονικής Υπέτασης & Θρόμβωσης

10-13 Νοεμβρίου: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος και Παθήσεων από το Περιβάλλον

11-13 Νοεμβρίου: 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας

15-17 Νοεμβρίου: Echocardiography for Hemodynamic Monitoring 2016

25-26 Νοεμβρίου: 19ο Θεματικό Συνέδριο Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: ΟΞΥΓΟΝΟ & ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου: 22nd Postgraduate Refresher on Cardiovascular and Respiratory Physiology Applied to ICM

Μπορείτε να βρίσκετε συγκεντρωτικά όλες τις επερχόμενες εκδηλώσεις πνευμονολογικού ενδιαφέροντος εδώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ