Συνέδρια και σεμινάρια πνευμονολογικού ενδιαφέροντος Δεκεμβρίου 2016

Συνέδρια και σεμινάρια πνευμονολογικού ενδιαφέροντος Δεκεμβρίου 2016

4 – 7 Δεκεμβρίου: 17th World Conference on Lung Cancer 2016 (IASLC 2016)

7 – 9 Δεκεμβρίου: British Thoracic Society Winter Meeting 2016 (BTS 2016)

10 Δεκεμβρίου: 4ο Ετήσιο Σεμινάριο “Διάμεσα, Σπάνια & Επίκαιρα Θέματα στην Πνευμονολογία”

11 – 14 Δεκεμβρίου: Update on Acute Respiratory Failure

Μπορείτε να βρίσκετε συγκεντρωτικά όλες τις επερχόμενες εκδηλώσεις πνευμονολογικού ενδιαφέροντος εδώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ