Συνέδρια και σεμινάρια πνευμονολογικού ενδιαφέροντος Μαρτίου 2017

Συνέδρια και σεμινάρια πνευμονολογικού ενδιαφέροντος Μαρτίου 2017

Συνέδρια και σεμινάρια πνευμονολογικού ενδιαφέροντος για τον Μάρτιο 2017 είναι:

3-5 Μαρτίου: Σεμινάριο Μηχανικού Αερισμού

3-5 Μαρτίου: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Διακοπής Καπνίσματος

3-6 Μαρτίου: 2017 AAAAI Annual Meeting

4 Μαρτίου: MATCH-Multidisciplinary Approaches of Tumors of the Chest

4 Μαρτίου: 18o Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας και των Ηλεκτρολυτών

16-17 Μαρτίου: SMALL CELL LUNG CANCER WORKSHOP

21-24 Μαρτίου: International Symposium On Intensive Care And Emergency Medicine (ISICEM 2017)

Μπορείτε να βρίσκετε συγκεντρωτικά όλες τις επερχόμενες εκδηλώσεις πνευμονολογικού ενδιαφέροντος εδώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ