Συνέδρια και σεμινάρια πνευμονολογικού ενδιαφέροντος Απριλίου 2017

Συνέδρια και σεμινάρια πνευμονολογικού ενδιαφέροντος Απριλίου 2017

Συνέδρια και σεμινάρια πνευμονολογικού ενδιαφέροντος για τον Απρίλιο 2017 είναι:

31 Μαρτίου – 2 Απριλίου: Μεταπτυχιακό Σεμινάριο με θέμα «Ακτινολογία Θώρακος»

6-9 Απριλίου: 4th Symposium on Thoracic and Upper Aerodigestive Malignancies

6-8 Απριλίου: ERS Course για την Πνευμονική Αποκατάσταση

6-8 Απριλίου: 4th International Sleep and Breathing Congress 2017

20-22 Απριλίου: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Ημέρες Πνευμονολογίας 2017»

20-22 Απριλίου: Μεταπτυχιακό Σεμινάριο ΧΑΠ

24 Απριλίου: 1st One-day Course in Interventional Pulmonology «EBUS-TBNA: EXPLORING THE MEDIASTINUM»

28 Απριλίου – 1 Μαϊου: X World Asthma, Allergy & COPD Forum

Μπορείτε να βρίσκετε συγκεντρωτικά όλες τις επερχόμενες εκδηλώσεις πνευμονολογικού ενδιαφέροντος εδώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ