Διατροφή

Home Για Ασθενείς Διατροφή
Η συσχέτιση της διατροφής με την καλή υγεία τεκμηριώνεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Αν και στις πνευμονοπάθειες δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος της, υπάρχουν πλέον ενδείξεις πώς η διατροφή επηρεάζει την φυσική πορεία τους.

No posts to display