Οξεία βρογχίτιδα

Home Παθήσεις Οξεία βρογχίτιδα
Η οξεία βρογχίτιδα είναι μια μόλυνση των βρόγχων δηλ. των μεγάλων αεραγωγών. (Η χρόνια βρογχίτιδα είναι μια ξεχωριστή ασθένεια και δεν εξετάζεται εδώ. Για πληροφορίες σχετικά με χρόνια βρογχίτιδα , δείτε το χωριστό φυλλάδιο που ονομάζεται «Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια - ΧΑΠ» ) . Η οξεία βρογχίτιδα είναι κοινή common και συνήθως οφείλεται σε ιογενή λοίμωξη. Η βακτηριακή λοίμωξη είναι λιγότερο συνηθισμένη αιτία.

No posts to display